Witamy na stronie  Zespółu Placówek Oświatowych w Herbach,

w skład którego wchodzą:

Przedszkole Samorządowe, Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego

oraz Gimnazjum nr 1 im. Lecha Wałęsy.

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego

 w Zespole Placówek Oświatowych w Herbach uzyskała

 certyfikat WIARYGODNA SZKOŁA.

 

Program Wiarygodna Szkoła obejmuje swym zasięgiem cały kraj. Jego głównym założeniem jest wskazanie i wyróżnienie placówek oświatowych, które dzięki odpowiedniemu poziomowi nauczania uzyskują bardzo dobre wyniki kształcenia, a dodatkowo zapewniają właściwą bazę dydaktyczną i poczucie bezpieczeństwa swoim uczniom.

     Program Wiarygodna Szkoła powstał w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół. Synonimem uczestnictwa w Programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem spełnienia powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.

Kategoria Wiarygodna Szkoła Podstawowa jest Programem, który wyróżnia te szkoły podstawowe, które przede wszystkim spełniają wysokie standardy edukacyjne. Są to szkoły, które mogą pochwalić się ciekawą bazą dydaktyczną ale także w pełni zapewniają bezpieczeństwo swoim uczniom, tak ważne dla każdego rodzica.

Każda szkoła przed przystąpieniem do Programu musi spełnić określone warunki. Najważniejszym kryterium jest zdobycie przez szkołę co najmniej 5 skali staninowej, która jest powszechnie używana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i komisje okręgowe, przeprowadzające zewnętrzne egzaminy w oświacie.

Szkoły muszą także spełnić określone standardy w obszarach bazy i zapewnianego bezpieczeństwa.

Celem Projektu jest pomóc rodzicom przy wyborze odpowiedniej placówki dydaktycznej dla swoich dzieci. Cały Projekt ma stać się drogowskazem polecającym te szkoły, które są godne zaufania i wyróżniają się na rynku edukacyjnym.

Certyfikat potwierdza prestiż szkoły oraz jej właściwe zarządzanie – podkreśla Joanna Budzicz – prezes Zarządu WIARYGODNA SZKOŁA. Szkoły uczestniczące w Programie są idealnym miejscem dla każdego żądnego wiedzy, nowoczesnego, młodego człowieka, który chce realizować swoje marzenia, a także osiągać wszystkie wyznaczone cele.

     Dzięki certyfikatowi WIARYGODNA SZKOŁASzkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Zespole Placówek Oświatowych w Herbach - uczestnik Programu - wzmacnia swoją pozycję wśród innych szkół, jako wiarygodny partner w edukacji.

     

„Jesteśmy niezwykle dumni z faktu, że nasza szkoła znalazła się w gronie placówek odznaczonych tym prestiżowym certyfikatem o ogólnopolskim zasięgu. Nic tak nie motywuje do pracy jak świadomość, że placówka, którą zarządzam spełnia tak wysokie wymogi formalne, jakie konieczne są do uzyskania certyfikatu Wiarygodna Szkoła. Wysokie wyniki edukacyjne, ale także doskonała baza dydaktyczna szkoły i poczucie bezpieczeństwa uczniów to punkt wyjścia do zdobywania coraz większego zaufania rodziców powierzających nam swoje dzieci” - powiedziała dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Herbach Pani Małgorzata Francik.